Doe het zelf hulp of professionele montage Persoonlijk advies 070 - 39 06 060 Al meer dan 30 jaar ervaring

Privacy policy

Privacyverklaring Dreamzzz BV (h.o.d.n. Merkwaterbed.nl)

1 juli 2018

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dreamzzz BV acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
– onze doeleinden duidelijk specificeren voordat wij persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
– onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

– jou eerst expliciet toestemming vragen om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
– jouw recht respecteren om uw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dreamzzz BV is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel bij de webwinkel WWW.MERKWATERBED.NL. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met Dreamzzz BV.

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze effectief af te kunnen handelen. Wij mogen jouw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij je te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over jouw betaling via bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij jouw e-mailadres, telefoonnummer en naw-gegevens. Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot jouw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden

Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Reclame

Wij willen je graag op de hoogte houden van aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per e-mail. Je kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen deze dienst. Elke e-mail is voorzien van een afmeldlink.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Met uitzondering van de hiervoor genoemde partners, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens.

Gepersonaliseerde advertenties

Merkwaterbed kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op jouw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beschermd zijn. We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, neem contact met ons op. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van je hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Dreamzzz BV
Huis te Landelaan 460-462,
2283 VJ Rijswijk
info@dreamzzz.nl
070.3906060

Cookie Statement

We gebruiken cookies om u te helpen efficiënt te navigeren en bepaalde functies uit te voeren. U vindt gedetailleerde informatie over alle cookies onder de relevante toestemmingscategorie hieronder.